Katastrikood(3)

35203:003:0323 (Mälestisel)
35203:003:0390 (Kaitsevööndis)
35203:003:0235 (Kaitsevööndis)