Katastrikood(2)

35201:001:0071 (Mälestisel)
35201:001:0262 (Kaitsevööndis)