Katastrikood(2)

35201:003:0299 (Mälestisel)
35201:003:0412 (Kaitsevööndis)