Katastrikood(3)

35201:002:0081 (Mälestisel)
35301:001:0770 (Kaitsevööndis)
35301:001:0963 (Kaitsevööndis)