Katastrikood(3)

35201:002:0060 (Mälestisel)
35201:002:1067 (Kaitsevööndis)
35201:001:0229 (Kaitsevööndis)