Leevendused(2)

Leevendusi ei tehta.

Kuupäev: 14.07.14

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Leevendusi ei tehta.

Kuupäev: 14.07.14

Leevenduse liik: Kaitsevööndis