Katastrikood(3)

35201:002:2310 (Mälestisel)
35201:002:0098 (Kaitsevööndis)
35203:001:0230 (Kaitsevööndis)