Omanikud/valdajad(2)

Keskkonnaministeerium (70001231) (Omanik, Mälestisel) Alates 18.07.2012
Riigimetsa Majandamise Keskus (70004459) (Volitatud asutus, Mälestisel) Alates 30.09.2013 Kaitsekohustus: 11.04.14