Leevendused(2)

Leevendusi ei tehta. Hooldustöid võib teha mälestise omanik.

Kuupäev: 08.02.12

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Senist maakasutust võib jätkata.

Kuupäev: 08.02.12

Leevenduse liik: Kaitsevööndis