Leevendused(2)

Leevendusi ei tehta.

Kuupäev: 08.04.14

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Senist maakasutust võib jätkata.

Kuupäev: 08.04.14

Leevenduse liik: Kaitsevööndis