Katastrikood(2)

35201:003:0591 (Mälestisel)
35201:003:0516 (Kaitsevööndis)