Katastrikood(2)

35203:001:0700 (Mälestisel)
35203:001:0730 (Kaitsevööndis)