Katastrikood(3)

35203:001:0730 (Mälestisel)
35203:001:0374 (Kaitsevööndis)
35203:001:0700 (Kaitsevööndis)