Katastrikood(2)

35201:002:0502 (Mälestisel)
35201:002:0811 (Kaitsevööndis)