Katastrikood(2)

35203:001:0912 (Mälestisel)
35203:001:0072 (Kaitsevööndis)