Katastrikood(3)

35203:001:0434 (Mälestisel)
35203:001:0009 (Kaitsevööndis)
35203:001:0445 (Kaitsevööndis)