Katastrikood(5)

42301:005:0260 (Mälestisel)
42301:005:0158 (Mälestisel)
42301:005:0300 (Mälestisel)
35301:001:0008 (Mälestisel)
42301:005:0122 (Kaitsevööndis)