Omanikud/valdajad(2)

Keskkonnaministeerium (70001231) (Omanik, Mälestisel) Alates 11.11.2014
Riigimetsa Majandamise Keskus (70004459) (Volitatud asutus, Mälestisel) Alates 11.11.2014