Katastrikood(3)

51802:002:0122 (Mälestisel)
51801:001:0639 (Kaitsevööndis)
51701:001:0020 (Kaitsevööndis)