Katastrikood(5)

65101:003:0983 (Mälestisel)
65101:003:0902 (Kaitsevööndis)
65101:003:0637 (Kaitsevööndis)
65101:003:0328 (Kaitsevööndis)
65101:003:0676 (Kaitsevööndis)