Leevendused(2)

1) Senist maakasutust võib jätkata olemasolevas mahus. Lubatud on maaharimine künni sügavusega mitte üle 30 cm. 2) Muinsuskaitseameti luba ei pea taotlema mälestisel paiknevate hoonete remontimisel ja uuendamisel, kui sellega ei kaasne kaevetöid.

Kuupäev: 21.06.15

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Muinsuskaitseameti luba ei pea taotlema ehitus-, mulla- ja kaevetöödeks, mille sügavus ei ületa 30 cm.

Kuupäev: 21.06.15

Leevenduse liik: Kaitsevööndis