Katastrikood(3)

65101:004:0142 (Mälestisel)
65101:004:0375 (Kaitsevööndis)
65101:004:0143 (Kaitsevööndis)