Katastrikood(3)

65101:003:0932 (Mälestisel)
65101:003:0931 (Kaitsevööndis)
65101:003:0349 (Kaitsevööndis)