Katastrikood(2)

65101:003:0345 (Mälestisel)
65101:003:0932 (Kaitsevööndis)