Katastrikood(4)

65303:001:0257 (Mälestisel)
65303:001:0221 (Kaitsevööndis)
65303:002:0080 (Kaitsevööndis)
65303:001:0222 (Kaitsevööndis)