Katastrikood(2)

65301:002:0190 (Mälestisel)
65301:002:0007 (Kaitsevööndis)