Katastrikood(4)

65301:011:0296 (Mälestisel)
65301:011:0289 (Kaitsevööndis)
65301:011:0357 (Kaitsevööndis)
65301:011:0295 (Kaitsevööndis)