Leevendused(2)

Kaitsevööndis: senist maakasutust võib jätkata.

Kuupäev: 05.09.07

Leevenduse liik: Kaitsevööndis

Mälestisel: leevendusi ei tehta.

Kuupäev: 05.09.07

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal