Katastrikood(11)

65301:003:0607 (Mälestisel)
65301:003:0839 (Kaitsevööndis)
65301:003:0586 (Kaitsevööndis)
65301:003:0575 (Kaitsevööndis)
65301:003:0603 (Kaitsevööndis)