Katastrikood(3)

71801:001:1735 (Mälestisel)
71801:006:0232 (Kaitsevööndis)
71801:006:0056 (Kaitsevööndis)