Leevendused(2)

Mälestisel: leevendusi ei tehta.

Kuupäev: 09.06.08

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Kaitsevööndis: senist maakasutust võib jätkata.

Kuupäev: 09.06.08

Leevenduse liik: Kaitsevööndis