Katastrikood(4)

72704:001:0470 (Mälestisel)
72704:001:0276 (Kaitsevööndis)
72704:001:0469 (Kaitsevööndis)
72704:001:0052 (Kaitsevööndis)