Viide(1)

Lavi, A., Toome, T. 2011. Arheol. eeluuringutest Lipi 5 mü-l Pällu külas (Aruanded)