Muinsuskaitseameti digiteeritud arhivaalid(2)

Sikassaare mõis
Sikassaare mõis. Inventariseerimine