Leevendused(2)

Hooldus- ja korrastustöid võib teha omanik. Lubatud on maaharimine.

Kuupäev: 07.08.06

Leevenduse liik: Kaitsevööndis

Hooldus- ja korrastustöid võib teha omanik kooskõlastatult maakonna muinsuskaitse inspektoriga.

Kuupäev: 07.08.06

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal