Muinsuskaitseameti digiteeritud arhivaalid(2)

Johan Naha käsikirjad. Pärnu mnt ristid
Fotokoopia Johan Naha käsikirjast. Pärnu mnt ristid