Aadress(1)

MPEÕK Narva Issanda Ülestõusmise Peakirik, Bastrakovi 4 (Mälestisel)