Muinsuskaitseameti digiteeritud arhivaalid(4)

Patküla mõis
Patküla mõis
Patküla mõis. Inventariseerimine
Patküla mõisa kõrvalhooned. Arhitektuurimälestise pass