Katastrikood(71)

55701:001:0055 (Mälestisel)
72402:002:0330 (Kaitsevööndis)
72402:002:0671 (Kaitsevööndis)
72402:002:1115 (Kaitsevööndis)
72402:002:0590 (Kaitsevööndis)