Katastrikood(77)

55701:001:0055 (Mälestisel)
72402:002:0472 (Kaitsevööndis)
72402:002:0010 (Kaitsevööndis)
72402:002:0048 (Kaitsevööndis)
72402:002:0029 (Kaitsevööndis)