Leevendused(2)

Hooldustöid võib teostada omanik.

Kuupäev: 08.06.08

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Leevendusi ei tehta.

Kuupäev: 08.06.08

Leevenduse liik: Kaitsevööndis