Muinsuskaitseameti digiteeritud arhivaalid(2)

Vaemla mõis
Vaemla mõis. Inventariseerimine