Muinsuskaitseameti digiteeritud arhivaalid(1)

Vaemla mõis. Inventariseerimine