Katastrikood(16)

37101:006:0013 (Mälestisel)
37101:006:0760 (Kaitsevööndis)
37101:006:0005 (Kaitsevööndis)
37101:006:0023 (Kaitsevööndis)
37101:006:0014 (Kaitsevööndis)