Leevendused(2)

Leevendusi ei tehta

Kuupäev: 15.11.05

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Kitsendused kehtivad Ahja mõisaansambli arhitektuurimälestiste kaitsevööndis vt Lisa 1

Kuupäev: 21.11.05

Leevenduse liik: Kaitsevööndis