Leevendused(2)

Hoone kasutust lubatud muuta.

Kuupäev: 08.06.06

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Lubatud tavapärased hooldus- ja korrastustööd.

Kuupäev: 08.06.06

Leevenduse liik: Kaitsevööndis