Leevendused(2)

Lubatud kasutada rahvakogunemisteks, ürituste korraldamiseks mälestise ümbruses.

Kuupäev: 12.06.06

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Lubatud tavapärased ümbruse heakorrastustööd.

Kuupäev: 12.06.06

Leevenduse liik: Kaitsevööndis