Leevendused(2)

Hoone kasutust võib muuta ning teostada hoone ümbruses heakorratöid.

Kuupäev: 29.06.05

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Lubatud kuivanud puude ja põõsaste eemaldamine.
Kitsendused kehtivad kõrghaljastuse kohta.

Kuupäev: 29.06.05

Leevenduse liik: Kaitsevööndis