Katastrikood(29)

81003:002:0043 (Mälestisel)
81003:002:0019 (Kaitsevööndis)
81003:002:1960 (Kaitsevööndis)
81003:002:2420 (Kaitsevööndis)
81003:002:0044 (Kaitsevööndis)