Leevendused(2)

Lubatud katuse hooldusremont.

Kuupäev: 06.06.05

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Kitsendused kehtivad lisas nr.1 toodud ala ulatuses.

Kuupäev: 06.06.05

Leevenduse liik: Kaitsevööndis