Katastrikood(11)

71814:001:0313 (Mälestisel)
71814:001:0188 (Kaitsevööndis)
71814:001:0593 (Kaitsevööndis)
71814:001:0202 (Kaitsevööndis)
71814:001:0403 (Kaitsevööndis)